Facebook
Rozglądamy się za tym co dla Ciebie najlepsze

Silvia Schneider – magazyn Madonna

13 października 2018

Silvia Schneider na okładce czasopisma MADONNA.

Gwiazda polskiego pochodzenia doczekała się kolejnej okładki w Austrii.

Madonna jest austriackim magazynem kobiecym i lifestylowym.

Tygodnik założony został w 2007 roku i jest częścią grupy medialnej „Österreich“ GmbH,
jego w
ydawcą i redaktorem naczelnym jest Uschi Fellner.

Na potrzeby publikacji powstała sesja zdjęciowa pt. „Bristol”,
jej efekty publikujemy w poniższej galerii.

 


Silvia Schneider

Więcej »
Katarzyna Chorzępa

Więcej »
Nieprzytomnie – Kamil Olivier Kacprzyk

Więcej »